marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_64-2017] w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie zwanego dalej COP Żnin 2017-04-03 14:51:48
[ZB_63-2017] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie zwanego dalej COP Żnin 2017-04-03 14:50:53
[ZB_62-2017] w sprawie odwołania ze stanowiska Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie zwanego dalej COP Żnin 2017-04-03 14:50:17
[ZB_52-2017] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 2017-03-23 11:17:30
[ZB_53-2017] w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2017-03-22 14:08:06
[ZB_50-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu ?Wiedzy o samorządzie terytorialnym? 2017-03-22 12:28:17
[ZB_46-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu ?Wiedzy o samorządzie terytorialnym? 2017-03-22 12:25:35
[ZB_43-2017] w sprawie określenia wysokości środków finansowych rzeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2017-03-22 12:22:04
ZB_nr 45-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin" 2017-03-10 10:14:37
ZB_nr44-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynnosci w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin" 2017-03-10 10:10:59
[ZB_35-2017] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury. 2017-03-03 10:03:43
[ZB_36_2017] zmieniające Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Żnina z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru biletu parkingowego, wzoru karty abonamentu parkingowego mieszkańca, wzoru karty abonamentu parkingowego okresowego, wzoru hologramu zabezpieczającego karty abonamentowe oraz wzoru powiadomienia o braku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2017-03-02 08:29:55
[ZB_34-2017]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina przy ulicy 1 Stycznia 17 w Żninie. 2017-03-02 07:58:10