Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVIII/307/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2017-01-09 12:28:41
Uchwała Nr XXVIII/308/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2016 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 2017-01-09 12:29:49
Uchwała Nr XXVIII/309/2016 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2017-01-09 12:32:07
Uchwałą Nr XXVIII/310/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-01-09 12:33:16
Uchwała Nr XXVIII/311/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. 2017-01-09 12:34:28
Uchwała Nr XXVIII/312/2016 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-01-09 12:36:15
Uchwała Nr XXVIII/313/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-01-09 12:38:34
Uchwała Nr XXVIII/314/2016 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2017 rok. 2017-01-09 12:42:40
Uchwała Nr XXVIII/315/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2017 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2017-01-09 12:43:47
Uchwała Nr XXVIII/316/2016 w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie 2017-01-09 12:48:33