Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/262/2016 w sprawie podziału Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin. 2016-10-12 14:38:20
Uchwała Nr XXIV/263/2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie. 2016-10-12 14:39:23
Uchwała Nr XXIV/264/2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 "Żnin?Południowy-Zachód" w Żninie. 2016-10-12 14:40:04
Uchwała Nr XXIV/265/2016 w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. 2016-10-12 14:41:42
Uchwała Nr XXIV/266/2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie. 2016-10-12 14:43:48
Uchwała Nr XXIV/267/2016 w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin. 2016-10-12 14:45:38
Uchwała Nr XXIV/268/2016 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 Żnin - Stare Miasto w Żninie. 2016-10-12 14:47:04
Uchwała Nr XXIV/269/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. 2016-10-12 14:50:20
Uchwała Nr XXIV/270/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-10-12 14:53:38
Uchwała Nr XXIV/271/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2016 rok. 2016-10-12 14:55:51