Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/246/2016 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech. 2016-09-15 08:24:57
Uchwała Nr XXIII/247/2016 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Żnin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 2016-09-15 08:26:10
Uchwała Nr XXIII/248/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-09-15 08:28:36
Uchwała Nr XXIII/249/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2016-2025. 2016-09-15 08:30:21
Uchwała Nr XXII/250/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2016-09-15 08:31:53
Uchwała Nr XXIII/251/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania statutu nowo powstałemu osiedlu i treści tego statutu. 2016-09-15 08:33:12
Uchwała Nr XXIII/252/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin. 2016-09-15 08:34:25
Uchwała Nr XXIII/253/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2016-09-15 08:35:23
Uchwała Nr XXIII/254/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Plac Wolności 19 w Żninie 2016-09-15 08:36:27
Uchwała Nr XXIII/255/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. 2016-09-15 08:37:28
Uchwałą Nr XXIII/256/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. 2016-09-15 08:38:25
Uchwałą Nr XXIII/257/2016 w sprawie utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zielona Dolina" w Rydlewie. 2016-09-15 08:39:34
Uchała Nr XXIII/258/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie. 2016-09-15 08:52:01
Uchwałą Nr XXIII/259/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie i Jaroszewie. 2016-09-15 08:53:02
Uchwałą Nr XXIII/260/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Żnin do Stowarzyszenia Lokalnego Rozwoju Gospodarczego Gmin. 2016-09-15 08:54:08
Uchwałą Nr XXIII/261/2016 w sprawie wyznaczenia członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. 2016-09-15 08:55:12