Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_176-2016] w sprawie powołania Koordynatora Centrum Organizacji pozarządowych w Żninie 2016-09-07 14:52:29
[ZB_193-2016] w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Żnina NR 45 / 2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu kontrolnego w celu zbadania legalności, prawidłowości i zasadności realizacji na terenie Gminy Żnin inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych. - dokument stracił ważność 2016-09-05 10:31:02
[ZB_194-2016] w sprawie określenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2016-09-01 20:38:47
[ZB_184-2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Białożewinie. 2016-08-26 12:15:19
ZB_175-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych Gminy Żnin w okresie wrzesień ? grudzień 2016r. 2016-08-26 11:57:39
[ZB_168-2016] w sprawie powołania Rady Sołtysów Gminy Żnin 2016-08-03 15:35:12
[ZB_169-2016] zmieniające Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Żnina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru biletu parkingowego, wzoru karty abonamentu parkingowego mieszkańca, wzoru karty abonamentu parkingowego okresowego, wzoru hologramu zabezpieczającego karty abonamentowe oraz wzoru powiadomienia o braku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2016-08-02 16:43:39