Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego stanowiącego własność Gminy Żnin (samochód osobowy marki Toyota)

  Ogłoszenie
o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego
stanowiącego własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż
składnika majątku rzeczowego samochodu osobowego

cena wywoławcza (brutto) 14.700,00 zł, wadium 1.400,00 zł

 

 

Opis przedmiotu przetargu:

Samochód osobowy, marki TOYOTA, model Avensis 2.0 D-4D Wagon SOL, rok produkcji 2005

Zdjęcia do przeglądu w galerii http://um.znin.pl/toyota/

Samochód można oglądać od 25 lipca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r., na terenie Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-Lecia 39, w godzinach pracy Urzędu

 

Oferty należy składać w Biurze Burmistrza Żnina przy ul. 700-Lecia 39 w Żninie, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem: „oferta na sprzedaż samochodu” najpóźniej do godz.  1000  w dniu otwarcia ofert. Termin związania ofertą wynosi trzydzieści dni.

 

Oferta powinna zawierać:

–    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibą oferenta,

–    dowód wpłaty wadium,

–    oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

–    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

–    zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

–    nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub gdy będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inne wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2016 r.,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39  o godzinie 1200.

 

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 1.400,00 zł, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2016 r.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia nabywca jest zobowiązany zapłacić  w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu lub których oferty zostały odrzucone zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odrzucenia oferty.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Żnin, 21 lipca 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 20-07-2016 15:28:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 20-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 28-07-2016 13:13:12