Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/232/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin. 2016-07-06 14:35:43
Uchwała Nr XXII/233/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dworcowej. 2016-07-06 14:36:48
Uchwała Nr XXII/234/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. 700-Lecia. 2016-07-06 14:37:46
Uchwała Nr XXII/235/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. 2016-07-06 14:38:44
Uchała Nr XXII/236/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2016-07-06 14:40:17
Uchwała Nr XXII/237/2016 w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji WiK spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin. 2016-07-06 14:41:09
Uchwała Nr XXII/238/2016 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żnin oraz nadania mu statutu. 2016-07-06 14:42:02
Uchwała Nr XXII/239/2016 w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 2016-07-06 14:42:49
Uchwała Nr XXII/240/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin. 2016-07-06 14:43:36
Uchwała Nr XXII/241/2016 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2016-07-06 14:44:29
Uchwała Nr XXII/242/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. 2016-07-06 14:45:32
Uchwała Nr XXII/243/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału istniejącego Osiedla Nr 2 Bloki Wielorodzinne w Żninie na dwa odrębne osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin i nadania statutów nowopowstałym osiedlom i treści tych statutów. 2016-07-06 14:46:26
Uchała Nr XXII/244/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu. 2016-07-06 14:48:30
Uchwała Nr XXII/245/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-07-06 14:49:36