Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XX/216/2016 w Uchwała Nr XX/216/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. Śniadeckich. 2016-06-03 12:28:59
Uchwała Nr XX/217/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. 700-lecia. 2016-06-03 12:29:50
Uchwała Nr XX/218/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Podgórnej. 2016-06-03 12:30:34
Uchwała Nr XX/219/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin. 2016-06-03 12:31:30
Uchwała Nr XX/220/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. Potockiego. 2016-06-03 12:32:24
Uchwała Nr XX/221/2016 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie ?Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie?. 2016-06-03 12:33:18
Uchwała NR XX/222/2016 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-07-22 11:02:17
Uchwała Nr XX/223/2016 w sprawie określenia metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2016-06-03 12:36:59
Uchwała Nr XX/224/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze gminy Żnin. 2016-06-03 12:37:56
Uchwała Nr XX/225/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. 2016-06-03 12:40:52
Uchwała Nr XX/226/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-06-03 12:42:42
Uchwała Nr XX/227/2016 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Żnin na lata 2016 ? 2020. 2016-06-03 12:44:27
Uchwała Nr XX/228/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin. 2016-06-03 12:45:27
Uchwała Nr XX/229/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-06-03 12:48:16