Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIX/205/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2016-05-05 12:35:44
Uchwała Nr XIX/206/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie Wsi. 2016-05-05 12:36:49
Uchwała Nr XIX/207/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Żninie przy ul. Plac Wolności 18. 2016-05-05 12:37:56
Uchwała Nr XIX/208/2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzew stanowiących pomnik przyrody. 2016-05-05 12:44:18
Uchwała Nr XIX/209/2016 zmieniająca uchwałę nr XIV/143/2015 RM z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej "PGM" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin oraz zmiany firmy Spółki. 2016-05-05 12:45:34
Uchwała Nr XIX/210/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żnin na lata 2016-2019. 2016-05-05 12:46:41
Uchwała Nr XIX/211/2016 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-05-05 12:47:37
Uchwała Nr XIX/212/2016 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 2016-05-05 12:48:32
Uchwała Nr XIX/213/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2016 rok. 2016-05-05 12:50:08
Uchwała Nr XIX/214/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-05-05 12:52:50
Uchwała Nr XIX/215/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żnin na lata 2016-2030. 2016-05-05 12:54:16