Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVIII/187/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 2016-04-04 08:56:29
Uchwała Nr XVIII/188/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie. 2016-04-04 09:00:48
Uchwała HNr XVIII/189/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonych w Brzyskorzystewku. 2016-04-04 09:02:35
Uchwałą Nr XVIII/190/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej. 2016-04-04 09:03:34
Uchwała Nr XVIII/191/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką. 2016-04-04 09:04:35
Uchwała Nr XVIII/192/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową. 2016-04-04 09:05:55
Uchwała Nr XVIII/193/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2016 roku. 2016-04-04 09:07:00
Uchwała Nr XVIII/194/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadanie jej statutu. 2016-04-04 09:13:30
Uchwałą Nr XVIII/195/2016 w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2016-04-04 09:14:51
Uchwała Nr XVIII/196/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów. 2016-04-04 09:16:37
Uchwała Nr XVIII/197/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za rok 2015. 2016-04-04 09:17:32
Uchwała Nr XVIII/198/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2016-04-04 09:18:36
Uchwała Nr XVIII/199/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2016-04-04 09:20:20
Uchwała Nr XVIII/200/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-04-04 09:21:32
Uchwała Nr XVIII/201/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin. 2016-04-04 09:23:29
Uchwała Nr XVIII/202/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" 2016-04-04 09:24:22
Uchwała Nr XVIII/203/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2015 rok. 2016-04-04 09:25:38
Uchwała Nr XVIII/204/2016 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015 - 2020 2016-04-27 08:52:20