Rok 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVII/177/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2016-02-15 08:38:48
Uchwała Nr XVII/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonych na terenie gminy Żnin i Gąsawa. 2016-02-15 08:40:09
Uchwała Nr XVII/179/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Żninie przy ul. Śniadeckich. 2016-02-15 08:41:05
Uchwała Nr XVII/180/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość położoną w Sarbinowie. 2016-02-15 08:41:55
Uchwała Nr XVII/181/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, na części nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich. 2016-02-15 08:42:40
Uchwała Nr XVII/182/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów. 2016-02-15 08:43:43
Uchwała Nr XVII/183/2016 w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-02-15 08:45:10
Uchwała Nr XVII/184/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2016-02-15 08:46:02
Uchwała Nr XVII/185/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie. 2016-02-15 08:46:59
Uchwała Nr XVII/186/2016 w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego. 2016-02-15 08:47:54