Kwiecień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_060-2011] w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego 2011-12-15 09:09:39
[ZB_059-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Sielcu 2011-05-17 11:46:37
[ZB_058-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Murczynie 2011-05-17 11:43:18
[ZB_057-2011] w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2011 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin 2011-05-17 11:40:14
[ZB_055-2011] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2011 roku 2011-05-05 13:46:48
[ZB_054-2011] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych położonych w ............................. przy ul. .......................... i przy ul. ....................................... 2011-04-28 07:58:29
[ZB_053-2011] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2011 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2011-04-28 07:46:51
[ZB_051-2011] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul.Mickiewicza 2011-04-19 08:19:38
[ZB_050-2011] w sprawie korzystania w 2011 roku przez osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin ze środków pieniężnych z budżetu Gminy Żnin przekazanych do dyspozycji tych jednostek 2011-04-11 14:55:35
[ZB_049-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy wiejskiej w Paryżu 2011-04-19 08:16:40
[ZB_048-2011] w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy 2011-04-19 08:15:19
[ZB_047-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Białożewinie 2011-04-19 08:13:31
[ZB_046-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Murczynku 2011-05-17 11:35:08
[ZB_045-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Brzyskorzystewku 2011-04-19 08:10:04
[ZB_044-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Bożejewiczkach 2011-04-19 08:08:06
[ZB_043-2011] w sprawie poręczenia gwarancji bankowej Lokalnej Grupie Działania Pałuki - Wspólna Sprawa 2011-05-17 11:31:12