Rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XV/155/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie. 2015-12-29 08:32:15
Uchwała Nr XV/156/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Szpitalnej 34 w Żninie. 2015-12-29 08:33:15
Uchwała Nr XV/157/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości, położonych w Żninie przy ul. Mickiewicza. 2015-12-29 08:34:29
Uchwała Nr XV/158/2015 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody. 2015-12-29 08:37:03
Uchwała Nr XV/159/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kaczkowo-Kaczkówko w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwa Kaczkowo i Sołectwo Kaczkówko oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów. 2015-12-29 08:37:56
Uchwała Nr XV/160/2015 w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. 2015-12-29 08:39:04
Uchwała Nr XV/161/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2016 rok. 2015-12-29 08:41:01
Uchwała Nr XV/162/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2016 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2015-12-29 08:42:39
Uchwała Nr XV/163/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020. 2015-12-29 08:43:52
Uchwała Nr XV/164/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. 2015-12-29 08:47:08
Uchwała Nr XV/165/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2015-12-29 08:48:37
Uchwała Nr Xv/166/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2015-12-29 08:49:59
Uchwała Nr XV/167/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok. 2015-12-29 09:00:00
Uchwała Nr XV/168/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2015 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 2015-12-29 08:53:07
Uchwała Nr XV/169/2015 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok. 2015-12-29 09:01:31
Uchwała Nr XV/170/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2016 - 2030. 2015-12-29 09:02:20