Listopad

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
(ZB-224-2015) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016 2015-11-26 12:45:45
(ZB-223-2015) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku 2015-11-26 12:44:44
(ZB-222-2015) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-11-26 12:42:46
[ZB_221-2015] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2015-11-26 11:33:06
[ZB_220-2015] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej 2015-11-26 11:31:50
[ZB_217-2015]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2015/2016 na terenie gminy Żnin. 2015-11-18 10:38:15
ZB-212-2015 w sprawie obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Żnina 2015-11-16 07:49:06
[ZB_215-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostarczanie energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji. 2015-11-10 16:21:39
[ZB_214-2015] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2015-11-09 14:04:56
[ZB_213-2015] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2015-11-09 15:09:03
[ZB_211-2015] w sprawie ustalenia harmonogramu pierwszych posiedzeń Rad Osiedli nr 1 i 2 w Żninie dla przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2015-11-09 15:26:52
[ZB_209-2015] w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw opracowania i wdrożenia Gminnego Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. 2015-11-12 13:15:50