Październik

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_206-2015] w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach członków zarządów osiedli na terenie miasta Żnina 2015-11-09 10:16:32
[ZB_205-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-23 11:34:56
[ZB_188-2015] w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia operatorów obsługi informatycznej tych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-22 11:44:45
[ZB_193-2015] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020" 2015-10-22 11:19:52
[ZB_204-2015] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań ogólnych mieszkańców osiedli nr 1 i 2 dla przeprowadzenia wyborów rad osiedli na terenie miasta Żnina 2015-10-19 11:13:04
[ZB_190-2015] w sprawie przyznania nagród Burmistrza Żnina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2015-10-12 11:51:04
[ZB_189-2015] w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:22:19