Rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr X/89/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 Góra w Żninie. 2015-09-04 09:38:09
Uchwała Nr X/90/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 ?Bloki Wielorodzinne? w Żninie. 2015-09-04 09:40:04
Uchwała Nr X/91/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo. 2015-09-04 09:41:57
Uchwała Nr X/92/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Tysiąclecia. 2015-09-04 09:44:21
Uchwała Nr X/93/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Wodnej. 2015-09-04 09:45:27
Uchwała Nr X/94/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia. 2015-09-04 09:46:41
Uchwała Nr X/95/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Słonecznej. 2015-09-04 09:48:45
Uchwała Nr X/96/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Dąbrowskiego. 2015-09-04 09:51:08
Uchwała Nr X/97/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same części nieruchomości położonej w Rydlewie. 2015-09-04 09:54:59
Uchwała Nr X/98/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2015-09-04 09:57:42
Uchwała Nr X/99/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-09-04 09:58:55
Uchwała Nr X/100/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze gminy Żnin. 2015-09-04 10:00:08
Uchwała Nr X/101/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok. 2015-09-04 10:01:49
Uchwała Nr X/102/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2015-2025. 2015-09-04 10:06:49
Uchwała Nr X/103/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2015 rok. 2015-09-04 10:07:47
Uchwała Nr X/104/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 2015-09-04 10:09:13
Uchwała Nr X/105/2015 w sprawie nadania Pani Jadwidze Czaja tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin. 2015-09-04 10:11:28
Uchwała Nr X/106/2015 w sprawie nadania Panu Stefanowi Czarneckiemu tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin. 2015-09-04 10:12:58
Uchwała Nr X/107/2015 w sprawie nadania Panu Wacławowi Górnemu tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin. 2015-09-04 10:15:18
Uchwała Nr X/108/2015 w sprawie nadania Panu Jerzemu Kowalskiemu tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin. 2015-09-04 10:16:19
Uchwała Nr X/109/2015 w sprawie nadania Panu Henrykowi Tokarzowi tytułu Zasłużony dla Gminy Żnin. 2015-09-04 10:18:18