Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_205-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-23 11:34:29
Informacja dla wyborców o zmianie czasu na zimowy w dniu 25 października 2015 roku 2015-10-21 12:56:21
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej 2015-10-08 17:32:39
Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego 2015-10-08 17:25:14
Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Żnina w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:26:12
INFORMACJA o sporządzeniu Spisu Wyborców 2015-10-05 10:05:49
KOMUNIKAT o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych 2015-10-02 14:09:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 23 września 2015 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2015-09-25 09:09:34
Uchwała Nr IX/86/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-11 07:52:04
[ZB_130-2015] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-04 14:40:48