Informacja Burmistrza Żnina - Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Żnin, dnia 29 maja 2015 r.

TP.525.1.2015

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 29 maja 2015 r. Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „Patrolujemy wody żnińskich jezior” w zakresie ratownictwo i ochrona ludności. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 5 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

  • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu,

  • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

  • drogą e-mail: [email protected]

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZ ŻNINA

Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

1 Informacja.pdf (PDF, 35KB) 2015-05-29 14:04:22 423 razy
2 Oferta.pdf (PDF, 5.MB) 2015-05-29 14:04:22 668 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 29-05-2015 14:04:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 29-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 29-05-2015 14:04:22