Rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/44/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych. 2015-05-15 10:53:26
Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2015-05-15 10:55:37
Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 55, 56, 57 położonych w miejscowości Gorzyce. 2015-05-15 10:57:21
Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Bożejewiczkach przy ul. Okrężnej. 2015-05-15 10:58:42
Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Cerekwicy. 2015-05-15 10:59:39
Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie wydania opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żnin. 2015-05-15 11:00:48
Uchwała NR VI/50/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki. 2015-05-15 11:01:43
Uchwała Nr VI/51/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-15 11:03:10
Uchwała Nr VI/52/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok. 2015-05-15 11:09:56
Uchwała Nr VI/53/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2015-2025. 2015-05-15 11:12:22
Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących dokonania zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Żnin Osiedla Nr 1 Góra i Osiedla Nr 2 Bloki Wielorodzinne w Żninie. 2015-05-15 11:13:15