Kwiecień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_074-2015] w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Żnin. 2015-05-10 13:07:30
[ZB_073-2015] w sprawie uzupełnienia składu zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żnin 2015-05-04 12:33:31
[ZB_072-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin". 2015-06-15 15:05:56
[ZB_071-2015] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej 2015-05-10 13:11:39
[ZB_070-2015] w sprawie ustanowienia w Gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-09 11:22:45
[ZB_069-2015] w sprawie przyznania stypendiów sportowych Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2015-04-24 12:34:33
[ZB_068-2015] w sprawie powierzenia dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina w Żninie dodatkowych zajęć w roku szkolnym 2015/2016 2015-05-09 11:21:05
[ZB_067-2015] w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-26 07:36:10
[ZB_065-2015] w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-26 07:08:41
[ZB_064-2015] w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2015-04-24 08:44:35
[ZB_063-2015] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2015-04-24 08:34:10
[ZB_062-2015] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2015-04-24 08:32:29
[ZB_061-2015] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 2015-04-17 09:28:09
[ZB_060-2015] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 2015-04-17 09:26:32
[ZB_059-2015] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku 2015-04-09 15:38:07
[ZB_058-2015] w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żnin 2015-04-07 16:55:53