Rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok 2015-02-10 08:09:04
Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2015 - 2025. 2015-02-10 08:11:16
Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Żninie przy ul. Niedziałkowskiego. 2015-02-10 08:13:33
Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi. 2015-02-10 08:15:06
Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie. 2015-02-10 08:15:47
Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2015-02-10 08:17:07
Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Żnin jako członka założyciela do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza" 2015-02-10 08:18:11
Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. 2015-02-10 08:19:15