Styczeń

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_011-2015] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2015-02-10 09:36:43
[ZB_010-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2015-02-10 09:35:31
[ZB_009-2015] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, do której prawo użytkowania wieczystego posiada Gmina Żnin 2015-01-26 12:22:15
[ZB_008-2015] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2015-01-26 12:20:45
[ZB_007-2015] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2015-01-26 12:19:34
[ZB_005-2015] w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń targowiska miejskiego w Żninie 2015-01-26 12:18:00
[ZB_004-2015] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2015-01-26 12:14:27
[ZB_003-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Żninie 2015-01-15 13:19:55
[ZB_002-2015] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków osób ubiegających się o zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Gminy Żnin 2015-01-15 13:30:02
[ZB_001-2015] w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Żnina 2015-01-07 13:58:47