Marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_042-2011] W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-04-11 14:49:48
[ZB_041-2011] Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żnin za 2010 rok 2011-04-11 14:47:19
[ZB_039-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-04-11 14:45:11
[ZB_038-2011] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2011-04-11 14:43:10
[ZB_036-2011] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 2011-03-22 11:16:49
[ZB_034-2011] w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 2011-03-22 11:12:17
[ZB_033-2011] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-03-22 11:11:15
[ZB_032-2011] w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2011-03-22 11:10:15
[ZB_031-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2011-03-22 11:09:07
[ZB_030-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych organów sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2011-03-22 11:08:29
[ZB_029-2011] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w ........................... 2011-03-22 11:07:22
[ZB_028-2011] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w ..................... przy ul. .............................. 2011-03-22 11:06:35
[ZB_027-2011] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. ............................ 2011-03-22 11:04:50
[ZB_026-2011] w sprawie wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2011-03-22 11:03:47
[ZB_025-2011] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Podobowicach 2011-09-13 12:36:08