Listopad

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_160-2014] w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań własnych gminy 2014-12-01 11:55:00
[ZB_159-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2014-12-12 14:05:41
[ZB_157-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Białożewinie 2014-12-23 14:16:56
[ZB_156-2014] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2014-12-23 14:13:48
[ZB_155-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2014-12-23 14:11:53
[ZB_154-2014] w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Żnin na 2015 rok 2014-12-23 14:10:37
[ZB_153-2014] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Żninie przy ul. ......... 2014-12-12 14:02:30
[ZB_152-2014] w sprawie udzielania pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa 2014-11-13 09:56:49
[ZB_151-2014] w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-11-24 13:52:02
[ZB_150-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-12-12 13:57:26
[ZB_149-2014] w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury dla których gmina Żnin jest organizatorem 2014-12-12 08:01:16
[ZB_148-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin 2014-12-12 13:37:16
[ZB_147-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2014-12-12 13:35:26
[ZB_146-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-12-12 13:32:28