Październik

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_145-2014] w sprawie udostępnienia miejsc na odpłatne umieszczanie materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych na terenach komunalnych Gminy Żnin w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie, Rady Powiatu w Żninie, do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Burmistrza Żnina 2014-11-03 09:15:53
[ZB_144-2014] w sprawie ustanowienia w Gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzięn 16 listopada 2014 r. 2014-10-31 13:28:00
[ZB_143-2014] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w ................... 2014-11-07 10:00:38
[ZB_142-2014] w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-12-03 09:41:59
[ZB_141-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2014-11-03 12:35:47
[ZB_140-2014] w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 15:23:10
[ZB_139-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-10-23 12:36:09
[ZB_138-2014] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Żninie przy ........... 2014-10-23 12:27:12
[ZB_137-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-10-23 12:24:31
[ZB_136-2014] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-10-14 09:36:00
[ZB_135-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz z rezerwy budżetowej. 2014-10-16 15:12:03
[ZB_134-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2014-10-23 12:19:09
[ZB_133-2014] w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Żnina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2014-10-28 13:45:53
[ZB_132-2014] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w .................... 2014-10-23 12:16:52
[ZB_131-2014] w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przy wykorzystaniu techniki elektronicznej w tych wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-07 14:48:32
[ZB_130-2014] w sprawie przyznania nagród Burmistrza Żnina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin. 2014-10-28 13:39:41
[ZB_129-2014] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlic wiejskich 2014-10-02 15:12:00
[ZB_128-2014] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Białożewinie 2014-10-06 16:26:07
[ZB_127-2014] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-10-06 16:24:14