Rok 2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/473/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2014-09-26 09:28:50
Uchwała Nr XXXIV/474/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2014-09-26 10:02:52
Uchwała Nr XXXIV/475/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2014 2014-09-26 10:19:27
Uchwała Nr XXXIV/476/2014 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego 2014-09-26 10:20:43
Uchwała Nr XXXIV/477/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu położonego przy ul. Aliantów 2014-09-26 10:31:11
Uchwała Nr XXXIV/478/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Żnin Góra? dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego. 2014-09-26 10:34:35
Uchwała Nr XXXIV/479/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 9/82 położonej w Dobrylewie 2014-09-26 10:36:24
Uchwała Nr XXXIV/480/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, położona w Żninie 2014-09-26 10:38:20
Uchwała Nr XXXIV/481/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Sulinowie 2014-09-26 10:57:51
Uchwała Nr XXXIV/482/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Szkolnej 2014-09-26 10:59:03
Uchwała Nr XXXIV/483/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są lokale użytkowe położone w Żninie przy ul. Potockiego 2014-09-26 11:01:44
Uchwała Nr XXXIV/484/2014 w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same lokale użytkowe, położone w Żninie przy ul. Potockiego 2014-09-26 11:03:34
Uchwała Nr XXXIV/485/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza 2014-09-26 11:05:01
Uchwała Nr XXXIV/486/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Aliantów 2014-09-26 11:06:12
Uchwała Nr XXXIV/487/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiące lokale użytkowe, położone w Żninie przy Placu Wolności i ul. Szpitalnej 2014-09-26 11:08:06
Uchwała Nr XXXIV/488/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Szkolnej 2014-09-26 11:13:16
Uchwała Nr XXXIV/489/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Żnin 2014-09-26 11:14:20
Uchwała Nr XXXIV/490/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości, położonej w Żninie przy ul. 700-Lecia 2014-09-26 11:29:51
Uchwała Nr XXXIV/491/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sportowej 2014-09-26 11:31:04
Uchwała Nr XXXIV/492/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Przemysłowej 2014-09-26 11:32:12
Uchwała Nr XXXIV/493/2014 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy Placu Zamkowym 2014-09-26 11:33:21
Uchwała Nr XXXIV/494/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin gruntu położonego w Żninie przy ul. Mieszka I 2014-09-26 11:34:33
Uchwała Nr XXXIV/495/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Kierzkowie 2014-09-26 11:35:44
Uchwała Nr XXXIV/496/2014 w sprawie zmian i aktualizacji w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania 2014-09-26 11:36:49
Uchwała Nr XXXIV/497/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza 2014-09-26 11:38:00
Uchwała Nr XXXIV/498/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok 2014-09-26 11:39:42