Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_116-2014] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin. 2014-09-12 09:49:17
[ZB_115-2014] w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-28 13:31:28
[ZB_114-2014] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-10-28 13:26:45
[ZB_113-2014] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2014 roku 2014-09-05 14:43:46
[ZB_112-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz z rezerwy budżetowej 2014-09-05 14:48:14
[ZB_111-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Białożewinie 2014-09-12 09:46:26
[ZB_110-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-09-12 09:44:20
[ZB_109-2014] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. ...................... 2014-09-12 09:41:51
[ZB_108-2014] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych położonych w .................................................................... 2014-09-12 09:38:28
[ZB_107-2014] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-12 09:35:22
[ZB_106-2014] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-12 09:31:43
[ZB_105-2014] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-12 09:29:19
[ZB_104-2014] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-12 09:27:00
[ZB_103-2014] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali socjalnych położonych w ............................................ 2014-09-01 13:15:05
[ZB_102-2014] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w Żninie przy ul. ............................ 2014-09-01 13:03:57
[ZB_101-2014] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-09-12 09:23:53
[ZB_100-2014] w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2014 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" 2014-08-04 15:16:58