Lipiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_099-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego 2014-09-12 09:18:37
[ZB_098-2014] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2014-09-12 09:16:33
[ZB_097-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2014-09-05 15:13:37
[ZB_096-2014] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2014-09-12 09:14:05
[ZB_095-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-09-12 09:12:08
[ZB_094-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonej w Januszkowie i Kierzkowie 2014-09-12 09:09:29
[ZB_093-2014] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-07-23 09:14:09
[ZB_092-2014] w sprawie wskazania do zasiedlenia lokalu zamiennego znajdującego się w Żninie przy ul. .............................. 2014-09-12 08:28:48
[ZB_091-2014] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2014-09-26 13:33:15
[ZB_090-2014] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2014-09-26 13:36:30
[ZB_089-2014] w sprawie zmiany statusu prawnego i zawarcia umowy najmu lokalu położonego w Żninie przy ul. ....................... 2014-07-18 09:24:54
[ZB_088-2014] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali socjalnych położonych w ............................. i w Żninie przy ........................... 2014-07-18 09:05:11
[ZB_087-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-09-30 11:49:06
[ZB_086-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 2014-09-12 08:24:59
[ZB_085-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2014-09-30 11:44:55