Rok 2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIII/444/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2013 rok. 2014-06-25 14:03:35
Uchwała Nr XXXIII/445/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2014-06-25 14:05:22
Uchwała Nr XXXIII/446/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2013 rok. 2014-06-25 14:06:57
Uchwała Nr XXXIII/447/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Żniński Dom Kultury w Żninie za 2013 rok. 2014-06-25 14:08:56
Uchwała Nr XXXIII/448/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za 2013 rok. 2014-06-25 14:10:42
Uchwała Nr XXXIII/449/2014 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok 2014-06-25 14:12:13
Uchwała Nr XXXIII/450/2014 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2014-2025. 2014-06-25 14:15:45
Uchwała Nr XXXIII/451/2014 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2014 rok. 2014-06-25 14:17:13
Uchwała Nr XXXIII/452/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w zakresie zadań własnych gminy. 2014-06-25 14:19:00
Uchwała Nr XXXIII/453/2014 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 ? 2015. 2014-06-25 14:20:53
Uchwała Nr XXXIII/454/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Żnin. 2014-06-25 14:22:09
Uchwała Nr XXXIII/455/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/387/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. Potockiego. 2014-06-25 14:23:15
Uchwała Nr XXXIII/456/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie. 2014-06-25 14:24:24
Uchwała Nr XXXIII/457/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo. 2014-06-25 14:25:25
Uchwała Nr XXXIII/458/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Dworcową, Towarową, Ułańską i Zamknięta w Żninie. 2014-06-25 14:26:32
Uchwała Nr XXXIII/459/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości położone w Murczynie. 2014-06-25 14:27:46
Uchwała Nr XXXIII/460/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Przemysłowej. 2014-06-25 14:28:45
Uchwała Nr XXXIII/461/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Dworcowej. 2014-06-25 14:29:52
Uchwała Nr XXXIII/462/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Spokojnej. 2014-06-25 14:30:57
Uchwała Nr XXXIII/463/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same części nieruchomości położone w Brzyskorzystwi. 2014-06-25 14:31:57
Uchwała Nr XXXIII/464/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości położone w Żninie przy ul. Słonecznej. 2014-06-25 14:33:03
Uchwała Nr XXXIII/465/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Wenecji. 2014-06-25 14:33:59
Uchwała Nr XXXIII/466/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Żninie przy ul. Browarowej. 2014-06-25 14:34:50
Uchwała Nr XXXIII/467/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wniesienia przez Gminę Żnin udziałów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ?WIK? spółka z o. o. w Żninie. 2014-06-25 14:35:53
Uchwała Nr XXXIII/468/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Dworcowej. 2014-06-25 14:37:01
Uchwała Nr XXXIII/469/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki ? Wspólna Sprawa na lata 2014 ? 2020. 2014-06-25 14:38:06
Uchwała Nr XXXIII/470/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Żnin. 2014-06-25 14:39:10
Uchwała Nr XXXIII/471/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zmian w podziale gminy Żnin na okręgi wyborcze. 2014-06-24 13:26:10
Uchwała Nr XXXIII/472/2014 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2014-06-25 14:41:40