Za rok 2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Biegański Janusz Stanisław - Człone Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 2014-06-02 14:51:40
Biskupska Grażyna Maria - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 2014-06-02 14:52:45
Bromberek Małgorzata Maria - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie 2014-06-02 14:54:17
Bursztyńska Maria Krystyna - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2014-06-02 14:55:23
Dobaczewski Eugeniusz Konstanty - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "Wik" Sp. z o.o. Żninie 2014-06-02 14:58:16
Gatka Mirosław Jan - Sekretarz Gminy Żnin 2014-06-02 14:59:59
Gronet Tomasz Piotr - Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury 2014-06-02 15:01:35
Jakubowski Leszek Marian - Burmistrz Żnina 2014-06-02 15:02:56
Jelinek Jadwiga - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 2014-06-02 15:03:51
Kaczmarek Krzysztof - Dyrektor Publicznego Gminazjum nr 1 w Żninie 2014-06-02 15:04:48
Kociałkowska Małgorzata - Z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2014-06-02 15:17:33
Nowakowska Aleksandra Bogumiła - Z-ca Burmistrza Żnina 2014-06-02 15:18:51
Otto Jacek Kazimierz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie 2014-06-02 15:21:29
Pietraszko Jacek Jan - Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie 2014-06-03 11:02:11
Pilarska Irena Teresa - Skarbnik Gminy Żnin 2014-06-03 11:03:09
Rumel Beata Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszkowie 2014-06-03 11:04:02
Śniadecki Jerzy - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie 2014-06-03 11:04:55
Stanisław Zenon Wiciński - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żninie 2014-06-03 11:06:37
Woźniak Michał Wiesław - Dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2014-06-03 11:08:03
Zacharko Danuta Magdalena - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żninie 2014-06-03 11:09:08