Maj

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_071-2014] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-05-30 08:45:51
[ZB_070-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2014-06-11 09:55:40
[ZB_069-2014] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych Nr 6 i Nr 19 powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-23 15:37:32
[ZB_068-2014] w sprawie uzupełnienia składów w obwodowych komisjach wyborczych Nr 16 i Nr 17 powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-23 15:50:22
[ZB_067-2014] w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych 2014-06-11 09:47:45
[ZB_066-2014] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 7 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-23 15:53:58
[ZB_065-2014] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych Nr 16 i Nr 17 powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-19 14:51:07
[ZB_064-2014] w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 13 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-19 09:43:13
[ZB_063-2014] w srawie wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 13 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Żnin wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-19 09:40:26
[ZB_062-2014] w sprawie udzielenia Kierownikowi ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej upoważnienia do podpisywania zaświadczeń oraz innych pism wchodzących w zakres obowiązków w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2014-05-22 10:01:52
[ZB_061-2014] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2014-05-22 09:58:27
[ZB_060-2014] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2014-05-22 09:41:55
[ZB_059-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2014-05-22 09:35:02
[ZB_058-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2014-05-20 08:25:28
[ZB_057-2014] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-09 13:51:24
[ZB_056-2014] w sprawie ustanowienia w Gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-09 13:46:27
[ZB_055-2014] w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 15:13:57
[ZB_054-2014] w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Żnin lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek, w których utworzony jest odrębny obwód głosowania do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 15:12:51
[ZB_053-2014] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w ...... przy ul............................. 2014-05-09 13:57:41