Kwiecień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_052-2014] w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Żninie 2014-05-02 12:33:12
[ZB_051-2014] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2014-05-02 12:16:34
[ZB_050-2014] zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2014-06-02 13:58:13
[ZB_049-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-06-02 13:55:30
[ZB_048-2014] w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia przez Gminę Żnin II etapu gminnego-miejskiego Wojewódzkiego Konkursu na Plakat "Obrona Cywilna Wokół Nas" organizowanego pod patronatem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 2014-05-29 09:13:10
[ZB_047-2014] w sprawie ramowych procedur zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 2014-04-23 09:30:31
[ZB_046-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2014-05-22 10:05:56
[ZB_045-2014] w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 2014-04-16 14:41:56
[ZB_044-2014] w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 2014-04-16 14:39:32
[ZB_043-2014] w sprawie przyznania stypendiów sportowych Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2014-04-08 11:29:58
[ZB_042-2014] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. .................................... 2014-04-16 14:45:53
[ZB_041-2014] w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań własnych gminy 2014-04-04 09:11:36