Luty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_027-2014] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Łącznej 2014-03-25 08:41:59
[ZB_026-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2014-03-25 08:31:30
[ZB_025-2014] w sprawie pobierania opłat i udostępnienia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 2014-03-04 07:50:09
[ZB_024-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2014-03-24 09:41:03
[ZB_023-2014] w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-03-24 09:31:10
[ZB_022-2014] w sprawie zakwalifikowania składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego oraz sposobu jego zagospodarowania 2014-03-24 09:20:36
[ZB_021-2014] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku 2014-02-20 09:57:50
[ZB_020-2014] w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego - prasy hydraulicznej 2014-03-24 09:07:30
[ZB_019-2014] w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2014-02-20 09:35:43
[ZB_018-2014] w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Żnina z dnia 4 lutego 2014 r 2014-02-19 09:00:58
[ZB_017-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Żnin, położonego w Brzyskorzystwi 2014-02-19 08:58:35
[ZB_016-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-02-19 08:56:06
[ZB_015-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie 2014-02-19 08:51:28
[ZB_014-2014] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w ....................... 2014-02-12 11:57:27
[ZB_013-2013] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-02-05 14:46:12
[ZB_012-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2014-02-19 08:39:37