Rok 2014

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/412/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020. 2014-02-03 13:03:09
Uchwała Nr XXXI/413/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej - na pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2014-02-03 13:07:03
Uchwała Nr XXXI/414/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawieokreślenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Żnin. 2014-02-03 13:09:40
Uchwała Nr XXXI/415/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego. 2014-02-03 13:11:16
Uchwała Nr XXXI/416/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład alei w pasie drogi gminnej z Kierzkowa do Jadownik Rycerskich. 2014-02-03 13:12:41
Uchwała Nr XXXI/417/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin gruntu położonego w Żninie przy ul. Mieszka I. 2014-02-03 13:13:41
Uchwała Nr XXXI/418/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata, której przedmiotem są te same części nieruchomości. 2014-02-03 13:14:52
Uchwała Nr XXXI/419/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Żninie. 2014-02-03 13:17:38
Uchwała Nr XXXI/420/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Żninie, stanowiącego drogę. 2014-02-03 13:18:38
Uchwała Nr XXXI/421/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2013 rok. 2014-02-03 13:19:56