Rok 2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXX/400/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2014 rok. 2014-01-08 11:53:42
Uchwała Nr XXX/401/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2014 - 2025. 2014-01-08 11:55:16
Uchwała Nr XXX/402/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2013 rok. 2014-01-08 11:58:01
Uchwała Nr XXX/403/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2013 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 2014-01-08 12:00:47
Uchwała Nr XXX/404/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2014. 2014-01-08 12:03:09
Uchwała Nr XXX/405/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 2014-01-08 12:04:36
Uchwała Nr XXX/406/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin, położoną w Słębowie. 2014-01-08 12:08:02
Uchwała Nr XXX/407/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Łącznej. 2014-01-08 12:12:35
Uchwała Nr XXX/408/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Kierzkowie. 2014-01-08 12:14:21
Uchwała Nr XXX/409/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zielnej w Żninie realizowanego przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2014-01-08 12:15:22
Uchwała Nr XXX/410/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 750 - lecia Miasta Żnina. 2014-01-08 12:16:40
Uchwała Nr XXX/411/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawiezatwierdzenia planów pracy na 2014 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. 2014-01-08 12:17:56