Październik

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_158-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2013-10-31 11:53:51
[ZB_157-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-11-12 14:11:02
[ZB_156-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-11-12 13:34:28
[ZB_154-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2013-10-25 10:22:17
[ZB_153-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie 2013-10-15 10:46:09
[ZB_152-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie oraz zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2013-10-16 13:34:21
[ZB_151-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-10-15 10:42:25
[ZB_150-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-11-19 14:28:39
[ZB_149-2013] w sprawie przyznania nagród Burmistrza Żnina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2013-10-14 10:10:43
[ZB_148-2013] w sprawie określenia planu targowiska miejskiego w Żninie 2013-10-14 10:07:17
[ZB_147-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-11-19 14:26:34
[ZB_146-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-10-15 10:39:41
[ZB_145-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Kaczkowie 2013-10-15 10:34:47
[ZB_144-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Podgórzynie 2013-10-15 10:18:22