Rok 2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sarbinowie. 2013-09-17 14:32:36
Uchwała Nr XXVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi. 2013-09-17 14:35:50
Uchwała Nr XXVIII/374/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXVI/354/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. 2013-09-17 14:36:39
Uchwała Nr XXVIII/375/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Żninie Nr XII/94/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina. 2013-09-17 14:40:11
Uchwała Nr XXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. W. Pieniężnej. 2013-09-17 14:41:57
Uchwała Nr XXVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2013. 2013-09-17 14:42:46
Uchwała Nr XXVIII/378/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r.w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka jako w jednostkach pomocniczych Gminy Żnin. 2013-09-17 14:44:46
Uchwała Nr XXVIII/379/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2013 rok. 2013-09-17 14:47:47