Wrzesień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_143-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2013-10-14 10:03:19
[ZB_142-2013] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2013-10-03 08:26:59
[ZB_141-2013] w sprawie przydziału lokalu położonego w Żninie przy ul. .......... i zmiany jego statusu prawnego na lokal socjalny 2013-10-03 08:20:30
[ZB_140-2013] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2013-10-09 13:16:55
[ZB_139-2013] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2013-11-19 14:20:50
[ZB_138-2013] w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań własnych gminy 2013-09-24 10:58:59
[ZB_137-2013] w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (przedterminowych) sołtysa Sołectwa Podobowice i innych spraw dotyczących funkcjonowania organów Sołectwa Podobowice 2013-09-17 12:48:45
[ZB_136-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-10-09 13:25:01
[ZB_135-2013] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2013-10-09 13:20:28
[ZB_134-2013] w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu i urządzeń targowiska miejskiego w Żninie 2013-09-18 14:53:56
[ZB_133-2013] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach Sulinowo i Sulinowo-Bekanówka w Gminie Żnin 2013-09-13 14:00:54
[ZB_132-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-09-13 14:13:14
[ZB_131-2013] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2013-09-18 14:50:33
[ZB_130-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-09-18 14:47:28
[ZB_129-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-09-18 14:42:57
[ZB_128-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-09-17 08:27:29