[ZB_108-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi

ZARZĄDZENIE Nr 108/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 17 lipca 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 37 ust. 1 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 76/2013 Burmistrza Żnina, z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi, zmienionego Zarządzeniem Nr 98/2013 Burmistrza Żnina, z dnia 3 lipca 2013 r., zmianie ulega skład komisji wyznaczonej do przeprowadzenia przetargów w ten sposób, że na członka komisji w miejsce Janusza Frycy powołuje się Joannę Bocian-Stefaniak.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem Nr 76/2013 Burmistrza Żnina, z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi, zmienionego Zarządzeniem Nr 98/2013 Burmistrza Żnina, z dnia 3 lipca 2013 r., wyznaczona została m. in. komisja do przeprowadzenia przetargów. Ponieważ w dniu ustalonym do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzyskorzystwi, jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji należało na ten dzień zmienić jej skład.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB-108-2013.pdf (PDF, 60KB) 2013-09-04 11:58:07 369 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 04-09-2013 11:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 17-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 04-09-2013 11:58:07