Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_127-2013] w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2014 2013-09-04 11:37:49
[ZB_126-2013] w sprawie przydziału lokalu położonego w ................... i zmiany jego statusu prawnego na lokal socjalny 2013-09-04 11:34:55
[ZB_125-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie 2013-09-04 12:01:34
[ZB_124-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 2013-09-04 11:30:57
[ZB_123-2013] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2013 roku 2013-09-04 11:28:46
[ZB_120-2013] w sprawie zmiany statusu prawnego lokalu położonego w ................ na pomieszczenie tymczasowe i oddania go do dyspozycji PGM Spółka z o.o. w Żninie celem wskazania go osobom posiadającym uprawnienia do otrzymania pomieszczenia tymczasowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 2013-09-04 10:52:36
[ZB_119-2013] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. ................................... 2013-09-04 09:50:57
[ZB_118-2013] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali socjalnych położonych w ........................ w Żninie przy ul. .................................... 2013-09-04 09:17:06
[ZB_117-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu ponownych zebrań ogólnych mieszkańców osiedli nr 1 i 2 dla przeprowadzenia wyborów rad osiedli na terenia miasta Żnina 2013-08-07 15:06:34
[ZB_116-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2013-08-09 15:30:08
[ZB_115-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach rad osiedli na terenie miasta Żnina 2013-08-06 15:07:14
[ZB_114-2013] w sprawie ustalenia harmonogramu ponownych zebrań ogólnych mieszkańców osiedli nr 1 i 2 dla przeprowadzenia wyborów rad osiedli na terenie miasta Żnina 2013-08-01 10:30:31