Lipiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_113-2013] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-07-29 09:57:46
[ZB_112-2013] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-07-25 10:00:29
[ZB_111-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-07-29 10:05:18
[ZB_110-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-09-04 09:08:44
[ZB_109-2013] w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2013 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach programu: Wyprawka szkolna 2013-07-22 07:50:17
[ZB_108-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi 2013-09-04 11:58:07
[ZB_107-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie 2013-09-04 11:55:06
[ZB_106-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-09-04 08:22:56
[ZB_105-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Kaczkowie 2013-09-04 11:50:37
[ZB_104-2013] w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań własnych gminy 2013-07-17 10:05:11
[ZB_103-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-09-04 08:03:16
[ZB_102-2013] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego we wsi .................. osobom posiadającym uprawnienia do jego najmu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 2013-07-15 11:46:02
[ZB_101-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2013-07-17 11:54:57
[ZB_099-2013] w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, protokołów z głosowania oraz innych dokumentów w wyborach rad osiedli na terenie miasta Żnina 2013-07-15 11:42:09
[ZB_098-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi 2013-09-04 11:47:24