Czerwiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_097-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Podgórzynie 2013-09-04 11:44:17
[ZB_096-2013] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-10 12:58:05
[ZB_095-2013] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-10 12:55:03
[ZB_094-2013] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-10 12:52:17
[ZB_093-2013] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-07-10 12:46:27
[ZB_092-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia systemu i procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Żninie 2014-12-12 07:59:57
[ZB_091-2013] w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w Urzędzie Miejskim w Żninie, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia 2014-12-12 07:58:28
[ZB_090-2013] w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań ogólnych mieszkańców osiedli nr 1 i 2 dla przeprowadzenia wyborów rad osiedli na terenie miasta Żnina 2013-07-08 12:41:43
[ZB_089-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-07-15 11:59:31
[ZB_088-2013] w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-06-24 13:47:21
[ZB_087-2013] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w budynku przy ul. ......................... w Żninie 2013-06-24 13:20:35
[ZB_086-2013] w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne 2013-06-24 13:16:39
[ZB_085-2013] w sprawie powołania komisji do likwidacji składników majątku trwałego w Urzędzie Miejskim w Żninie 2013-06-19 11:51:49
[ZB_084-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-09-04 07:57:24
[ZB_083-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-09-02 13:59:25
[ZB_082-2013] w sprawie pobierania opłat i udostępnienia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 2013-09-04 12:09:30
[ZB_081-2013] w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania własnego Gminy Żnin innego niż określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-06-06 09:17:34
[ZB_080-2013] w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne 2013-06-24 13:11:36