Maj

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_079-2013] w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych 2013-07-10 12:42:23
[ZB_078-2013] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego we wsi ............ osobom posiadającym uprawnienia do jego najmu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 2013-05-31 10:13:33
[ZB_077-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej. 2013-05-31 10:05:33
[ZB_076-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Brzyskorzystwi 2013-06-03 08:03:21
[ZB_075-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Sarbinowie 2013-05-27 10:02:35
[ZB_074-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Podgórzynie 2013-05-27 09:46:21
[ZB_073-2013] zmieniające zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-05-31 09:48:57
[ZB_072-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-05-27 10:11:42
[ZB_071-2013] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w ........................... 2013-05-27 10:24:47
[ZB_070-2013] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Żninie przy ul. .................. 2013-05-27 10:28:51
[ZB_069-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Sarbinowie 2013-05-27 10:38:00
[ZB_068-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-05-31 09:45:18
[ZB_067-2013] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu socjalnego położonego w ......... na lokal socjalny położony w Żninie przy ul.................. 2013-05-16 09:37:01
[ZB_066-2013] w sprawie powołania składu komisji odbiorowej zadania pn.: Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina - przebudowa dróg w obszarze starówki miasta Żnina 2013-06-19 11:42:57
[ZB_065-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-05-27 10:45:09
[ZB_064-2013] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-05-09 09:25:16