Rok 2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/321/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-05-06 11:44:54
Uchwała Nr XXV/322/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Góra" dla terenu położonego przy ulicach Jasnej i Składowej. 2013-05-06 11:49:10
Uchwała Nr XXV/323/2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina. 2013-05-06 11:50:57
Uchwała Nr XXV/324/2013 w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie ? Wsi. 2013-05-06 11:52:47
Uchwała Nr XXV/325/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin, położoną w Jadownikach Rycerskich. 2013-05-06 11:54:54
Uchwała Nr XXV/326/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin, położoną w Sarbinowie. 2013-05-06 11:56:09
Uchwała Nr XXV/327/2013 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 1 "Góra" w Żninie. 2013-05-06 12:01:56
Uchwała Nr XXV/328/2013 w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie. 2013-05-06 12:11:39
Uchwała Nr XXV/329/2013 w sprawie podziału dotychczasowego Sołectwa Sulinowo w Gminie Żnin na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Sulinowo i Sołectwo Sulinowo Bekanówka. 2013-05-06 12:12:58
Uchwała Nr XXV/330/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. 2013-05-06 12:14:33
Uchwała Nr XXV/331/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Żnin jako członka założyciela do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza". 2013-05-06 12:15:48
Uchwała Nr XXV/332/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2013 rok. 2013-05-06 12:29:43
Uchwała Nr XXV/333/2013 w sprawiesprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 2013-05-06 12:31:00
Uchwała Nr XXV/334/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. 2013-05-06 12:32:17
Uchwała Nr XXV/335/2013 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułów "Zasłużony dla Gminy Żnin". 2013-05-06 12:33:26