[ZB_049-2013] sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji do projektu "Na dobry początek"

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 8 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji do projektu „Na dobry początek”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku oraz Uchwały Nr XXI/270/ 2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Na dobry początek w ramach konkursu zamkniętego nr 3/POKL/9.1.1/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zatwierdzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Na dobry początek" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Przedszkola nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z podjęciem Uchwały o przyjęciu do realizacji projektu pn. Na dobry początek oraz umową o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.041.2013 konieczne jest przyjęcie Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB_049-2013.pdf (PDF, 52KB) 2013-04-11 10:59:56 385 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 11-04-2013 10:59:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ulatowski 08-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 11-04-2013 11:00:48