Kwiecień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_063-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2013-05-27 10:58:47
[ZB_062-2013] w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań 2013-05-07 14:44:57
[ZB_061-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie 2013-05-27 11:02:47
[ZB_060-2013] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w .................. przy ul. ..................... 2013-04-29 12:00:29
[ZB_059-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin 2013-05-27 11:11:47
[ZB_058-2013] w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia przez Gminę Żnin II etapu gminnego-miejskiego Wojewódzkiego Konkursu na Plakat "Obrona Cywilna Wokół Nas" organizowanego pod patronatem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 2013-05-31 09:37:44
[ZB_057-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-05-27 11:16:43
[ZB_056-2013] w sprawie zmiany statusu prawnego lokalu położonego w ......................... przy ul. ................... na lokal socjalny i oddania go do dyspozycji PGM Spółka z o.o. w Żninie celem wskazania go osobom posiadającym uprawnienia do przydziału lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 2013-05-27 11:45:44
[ZB_055-2013] w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 2013-04-30 07:40:39
[ZB_054-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Podgórzynie 2013-05-27 12:36:55
[ZB_053-2013] w sprawie oddania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie dwóch pomieszczeń mieszkalnych położonych w Żninie przy Pl. Działowym 6, celem wskazania go podopiecznym ośrodka w nagłych przypadkach losowych 2013-04-29 12:05:16
[ZB_052-2013] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2013-04-29 12:13:18
[ZB_051-2013] w sprawie zmiany statusu prawnego i zawarcia umowy najmu lokalu położonego w .............. przy ul. ................... 2013-04-15 13:59:04
[ZB_050-2013] w sprawie przyznania stypendiów sportowych Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2013-04-11 11:03:55
[ZB_049-2013] sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji do projektu "Na dobry początek" 2013-04-11 10:59:56
[ZB_048-2013] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w ....................... przy ul. ........................ 2013-04-15 13:55:25
[ZB_047-2013] w sprawie ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej określającej warunki pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Żnin oraz korzystania z jego świadczeń 2013-04-15 13:42:58
[ZB_046-2013] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2013-04-11 10:56:24
[ZB_045-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin 2013-04-08 14:20:35
[ZB_044-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-04-11 10:53:18