Rok 2011

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr V/30/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin 2011-03-07 09:34:58
UCHWAŁA Nr V/29/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2011 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie 2011-03-07 08:51:02
UCHWAŁA Nr V/28/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2011 rok 2011-03-07 08:45:34
UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie podziału Sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo na dwa odrębne sołectwa 2011-03-07 08:44:25
UCHWAŁA Nr V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych 2011-03-07 08:40:55
UCHWAŁA Nr V/25/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podgórzyn na lata 2009-2017 2011-03-04 14:14:56
UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2011-03-04 14:09:28
UCHWAŁA Nr V/23/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości 2011-03-04 14:05:50
UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 2011-03-04 13:58:20
UCHWAŁA Nr V/21/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011 2011-03-04 13:27:28
UCHWAŁA Nr V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Żnin na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2011-03-04 12:30:05
UCHWAŁA Nr V/19/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2011 rok 2011-03-04 12:27:39
UCHWAŁA Nr V/18/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Żnin długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2011-03-04 10:59:25
UCHWAŁA Nr V/17/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 2011-03-04 10:55:15
UCHWAŁA Nr V/16/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie budżetu gminy Żnin na 2011 rok 2011-03-04 10:52:23