Rok 2010

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr IV/15/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2010 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie 2011-03-04 09:30:57
UCHWAŁA Nr IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok 2011-03-04 09:27:53
UCHWAŁA Nr IV/13/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Żnin 2011-03-04 09:24:22
UCHWAŁA Nr IV/12/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2011-03-04 09:19:34
UCHWAŁA Nr IV/11/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie zbycia przez Gminę Żnin udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej 2011-03-04 09:14:48
UCHWAŁA Nr IV/10/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 2011-03-04 09:08:50
UCHWAŁA Nr IV/9/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin 2011-03-04 09:05:12
UCHWAŁA Nr IV/8/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 2011-03-04 08:58:16