REGULAMIN

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin 2018-01-02 08:21:41
Uchwała Nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-02 08:16:46
Uchwała NR XXVIII/310/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-01-31 13:17:59
Uchwała NR XXVIII/311/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin 2017-01-31 13:09:59
Uchwała NR XX/226/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-01 09:34:51
Uchwała NR XX/225/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin 2016-07-01 09:32:01