Rok 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania

Uchwała Nr XX/225/2012 w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze

2012-09-20 09:53:04
Uchwała Nr XX/226/2012 w sprawie określenia na 2013 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 2012-09-24 09:06:36
Uchwała Nr XX/227/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaroszewo na lata 2008-2015. 2012-09-24 09:09:42
Uchwała Nr XX/228/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. 2012-09-24 09:11:00
Uchwała Nr XX/229/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na tę samą część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Tysiąclecia, stanowiącej lokal użytkowy. 2012-09-24 09:12:27
Uchwała Nr XX/230/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy o ustanowieniu odrębnej własności i umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-09-24 09:13:29
Uchwała Nr XX/231/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin, położonego w Żninie przy ul. Żytniej 12. 2012-09-24 09:14:49
Uchwała Nr XX/232/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin, położonego w Żninie przy ul. Aliantów 6. 2012-09-24 09:15:56
Uchwała Nr XX/233/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin, położonego w Żninie przy ul. Kopernika 5. 2012-09-24 09:16:58
Uchwała Nr XX/234/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 1. 2012-09-24 09:18:51
Uchwała Nr XX/235/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin, położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 4. 2012-09-24 11:40:34
Uchwała Nr XX/236/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin, położonego w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 13. 2012-09-24 11:42:19
Uchwała Nr XX/237/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jaroszewie. 2012-09-24 11:44:05
Uchwała Nr XX/238/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Cerekwicy. 2012-09-24 11:45:22
Uchwała Nr XX/239/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Sobiejuchach. 2012-09-24 11:46:56
Uchwała Nr XX/240/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na tę samą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żnin. 2012-09-24 11:48:05
Uchwała Nr XX/241/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok. 2012-09-24 11:58:43
Uchwała Nr XX/242/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025. 2012-09-24 11:59:55
Uchwała Nr XX/243/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie. 2012-09-24 12:01:03